Christophe Blindeman, Notaris te Gent

 

Christophe Blindeman

Notaris te Gent

Plichten van de pachter en verpachter

Hij moet het pachtgoed afleveren in goede staat van onderhoud, zodat de exploitatie ervan door de pachter onmiddellijk kan beginnen.

Evenwel is het jacht- en visrecht niet begrepen in de pacht (tenzij anders overeengekomen): de verpachter kan deze rechten verder blijven verhuren of zelf uitoefenen, alles evenwel onder toepassing van de specifieke wetgeving hieromtrent.

Hij moet de overeengekomen oppervlakte ter beschikking stellen, zo niet loopt hij het risico van pachtprijsaanpassing en zelfs van de eis tot ontbinding van de pacht.

Hij moet het pachtgoed in stand houden en de grote herstellingen uitvoeren. Hij moet de pachter vrijwaren tegen gebreken van het pachtgoed die het normale gebruik ervan onmogelijk maken en tegen verstoring.

 

1. Plichten van de verpachter

De verpachter moet het pachtgoed afleveren in goede staat van onderhoud, zodat de exploitatie ervan door de pachter onmiddellijk kan beginnen.

Evenwel is het jacht- en visrecht niet begrepen in de pacht (tenzij anders overeengekomen): de verpachter kan deze rechten verder blijven verhuren of zelf uitoefenen, alles evenwel onder toepassing van de specifieke wetgeving hieromtrent.

Hij moet de overeengekomen oppervlakte ter beschikking stellen, zo niet loopt hij het risico van pachtprijsaanpassing en zelfs van de eis tot ontbinding van de pacht.

Hij moet het pachtgoed in stand houden en de grote herstellingen uitvoeren. Hij moet de pachter vrijwaren tegen gebreken van het pachtgoed die het normale gebruik ervan onmogelijk maken en tegen verstoring.

 

2. Verplichtingen van de pachter

De pachter heeft verschillende verplichtingen. Hij moet:

  • De pachtprijs tijdig betalen.
  • Het pachtgoed uitbaten maar in alle vrijheid.
  • Het pachtgoed teruggeven bij het einde van de pacht.
  • De nodige huurherstellingen uitvoeren (onderhoud van gebouwen, grachten proper houden) en beschadigingen en verliezen herstellen.
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .